Wally van Hall. Bankier van het verzet

Op vrijdag 3 september 2010 wordt op initiatief van de Stichting Monument Walraven van Hall op het Amsterdamse Frederiksplein, schuin tegenover De Nederlandsche Bank, een monument voor Walraven van Hall (1906-1945) onthuld. Op verzoek van de initiatiefnemers opent het Verzetsmuseum Amsterdam die middag een tentoonstelling, getiteld Wally van Hall. Bankier van het verzet. Daarbij lanceert het museum een website voor de jeugd, waarin het onbaatzuchtige en geweldloze verzet levendig in beeld wordt gebracht.

De tentoonstelling is te zien tot en met 9 oktober 2011.

Ondergrondse bank
Wally van Hall gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog, samen met Iman van den Bosch, leiding aan een ondergrondse bank: het Nationaal Steunfonds (NSF). Deze geheime bank financierde aanvankelijk uitkeringen aan gezinnen van zeelieden die voor de geallieerden voeren - onder de veelzeggende naam Zeemanspot - maar in de loop van 1943 groeide het NSF uit tot bankier van het verzet.

Verzetsactiviteiten
Samen met zijn broer Gijs, de latere burgemeester van Amsterdam, en met de hulp van honderden medewerkers slaagde Walraven van Hall/NSF erin ruim 83 miljoen gulden te verzamelen waarmee talloze verzetsactiviteiten werden gefinancierd. Met de hulp van ongeveer tweeduizend medewerkers werd het geld over het land gedistribueerd. Het geld werd gebruikt voor illegale kranten, de persoonsbewijzencentrale, gewapend en ongewapend verzet, hulp aan onderduikers, steun aan duizenden gezinnen die in financiële moeilijkheden waren geraakt en - na september 1944 - de financiering van gezinnen van 30.000 Spoorwegstakers.

83 miljoen
Wally van Hall, alias Van Tuyll slaagde erin om in ruwweg drie jaar tijd ruim 83 miljoen gulden te ‘organiseren’ (naar de huidige waarde zo’n 572 miljoen euro) en om bij De Nederlandsche Bank voor 51 miljoen gulden uit de kluis te halen door een slimme wisseltruc met echte en vervalste schatkistpapieren. Hij werd op 27 januari 1945 gearresteerd. Op 12 februari 1945 werd hij in Haarlem gefusilleerd.


De olieman raakte in de vergetelheid
Het verhaal van Wally van Hall raakte na de jaren zeventig van de vorige eeuw in de vergetelheid, al was hij één van de belangrijkste leiders van het verzet. Hij stond aan de wieg van het NSF waardoor veel verzet in Nederland financieel mogelijk werd gemaakt. Wally nam ook het initiatief tot "De Kern", een wekelijks topoverleg van leidende figuren in het verzet. Daar was hij in zijn rol als bemiddelaar een sleutelfiguur. Hij werd de spil van de illegaliteit omdat hij met praktische oplossingen kwam en tegenstellingen, ook in de persoonlijke sfeer, wist te overbruggen. Daaraan dankte hij zijn bijnaam: de olieman.

 

Wat is er te zien in het museum en online?Tentoonstelling en website www.walravenvanhall.nl - online vanaf 3 september 2010 - vertellen dit spannende, vergeten verhaal van Wally van Hall. In de tentoonstelling en op de websitekunt is een korte film (12 min.) te zien, waarin Jeroen Kramer op zijn aanstekelijke Klokhuismanier vertelt wie deze geheimzinnige leider en bankier van het verzet was. Én hoe hij die miljoenen uit de Nederlandse bank haalde.


Wie meer wil weten over Wally van Hall's verzetswerk kan het spannende onlin stripverhaal lezen. Originele familiefilmpjes en -foto's brengen het leven van Wally van Hall in beeld. In het museum zijn de originele foto's en objecten natuurlijk in het echt te zien.

Op school
De website biedt opdrachten op verschillende niveaus, een quiz, basis- en verdiepingsvragen en suggesties voor debat in de klas.

Wie hebben dit project mogelijk gemaakt?
Tentoonstelling en website zijn ontwikkeld door Wim de Bell voor het Verzetsmuseum Amsterdam, op initiatief van stichting Monument Walraven van Hall.
Tentoonstelling en website zijn mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Kollewijnfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en SNS Reaalfonds.

Meer informatie:
Stichting Monument Walraven van Hall
Adres: J.C.M.Weijers, Europalaan 18, 5252 BB Vlijmen.
Telefoon 073 5183656.
E

Dit museum grijpt je bij de keel! Zoveel goede informatie en echt materiaal wordt hier tentoongesteld! Een aanrader!!

Michele Philips, Aalst (België)

Al een paar keer in het Verzetsmuseum geweest, ze hebben regelmatig wisselende activiteiten. De kinderen in de oorlog expositie is heel goed opgezet en erg indrukwekkend. Een aanrader, ook om kinderen wat geschiedenis bij te brengen.

Laura, Hoorn

Heel goed en duidelijk ingericht museum, uitermate geschikt voor de jongeren die m.n.vanuit b.v. geschiedenis, willen zien, ervaren en leren wat het verzet en de oorlog betekend heeft. Leerzaam en waardevol!!

Wilma V

Het junior bezoek begint met de tijdmachine. Daarna leidt het boekje je door het leven van 4 kinderen. Je stapt letterlijk in bijv. een huiskamer en moet daar antwoorden op de vragen vinden. Heel boeiend voor kinderen. Een echte aanrader!

Hoekjes, Rotterdam

This museum gave me an insight like I never knew what had happened. It is so much like what happened in Germany and really depicts what the Dutch went through.

Ringdais, Adelaide

This museum across the street from the zoo and in the area where there was resistance activity is worth a visit. Anyone slightly interested in history will be captivated by the exhibits and personal notes and memorobilia.

Ashverse, South Carolina

One of the best museums I've been to in a long time. Seeing the dreadful acts of war through the eyes of the Dutch people. The displays were really well thought out and in different media forms. I highly recommend it.

Spamette, Yorkshire
Tripadvisor