Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar zoeken

2015 Ernst Hirsch Ballin

Anton de Kom-lezing

22 oktober 2015

In zijn lezing verkent Hirsch Ballin de spanningsvelden tussen enerzijds de universele erkenning van de rechten van de mens en anderzijds culturele, economische en religieuze verscheidenheid. Aan de basis van de rechten van de mens, die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwamen, staat de erkenning van de waardigheid van ieder mens. Tegenwoordig klinkt een nieuw soort “realisme” dat de rechten van de mens relativeert en toeschrijft aan een westerse projectie op niet-westerse samenlevingen die daar “niet aan toe zijn”. Het relativeren van rechten van de mens blijkt een nieuwe manier om de gretigheid naar natuurlijke hulpbronnen en goedkope arbeidskrachten ruimte te geven. Wanneer we ons verplaatsen in de achtergestelde en verdrukte mens, is het onmogelijk de grote verschillen in omstandigheden te negeren en moeten we gehoor geven aan de morele plicht recht te doen aan de kracht van ieder mens.

Download de lezing (tekst)

Ernst Hirsch Ballin is hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam en Nederlands en Europees constitutioneel recht aan Tilburg University, en was eerder minister van Justitie en minister van Binnenlandse Zaken. Zijn vader was een Duits-Joodse rechtsgeleerde, die vlak voor de oorlog naar Nederland vluchtte en met het verzet samenwerkte, zijn moeder een katholieke Amsterdamse die zijn vader en anderen hielp de bezettingstijd te overleven. Hirsch Ballin is tevens lid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid.

Noraly Beyer treedt op als co-referent. Zij is journaliste. Beyer werkte als redactrice en presentatrice voor de Wereldomroep en het NOS Journaal.
Cees van der Laan modereert de Anton de Komlezing. Hij is hoofdredacteur van dagblad Trouw.