Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar zoeken

Gedragscode

Gedragscode Verzetsmuseum Amsterdam

Externe versie mei 2024 

Verzetsmuseum Amsterdam (VMA) wil zowel fysiek als digitaal een omgeving zijn waar iedereen op een prettige manier aanwezig kan zijn, zonder dat iemand zich er lastiggevallen of onveilig voelt. Wij verwachten de medewerking van iedereen om gezamenlijk een veilige omgeving te creëren. Deze code geeft aan welk gedrag er binnen het museum en de door of namens het museum georganiseerde activiteiten toelaatbaar en ontoelaatbaar is, zowel online als offline.

Op wie is deze gedragscode van toepassing?

De code geldt voor alle betrokkenen en aanwezigen in het museum, onder wie vrijwilligers, betaalde medewerkers, Raad van Toezicht, organisatoren, gasten, leerlingen, bezoekers en leveranciers. Het gaat om zowel de fysieke als de digitale omgeving.

Waar staat het Verzetsmuseum voor?

We zijn een inclusieve organisatie met ruimte voor diversiteit. We geven elkaar ruimte om te leren en staan open voor feedback. We vinden het belangrijk dat het museum zo open en toegankelijk mogelijk is. Dit geldt zowel fysiek in het museumgebouw en op eventuele (tijdelijke) andere locaties als online. Wij vragen aan iedereen die betrokken is bij het VMA om zich in te zetten voor het museum als een plezierige en veilige omgeving voor iedereen. We hanteren rondom kinderen een vierogenprincipe, kinderen zijn nooit alleen in een ruimte met één volwassene, maar altijd met begeleiders van school en/of het museum of andere bezoekers.

VMA onderschrijft een leeft zo goed mogelijk de uitgangspunten na van de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit, de Ethische code musea, de Fair Practice Code, de Leidraad afstoten museale objecten. Zie ook de publicaties hierover op http://www.museumvereniging.nl.

Welk gedrag is onacceptabel?

 • Het aanzetten tot, of dreigen met geweld.
 • Het maken van aanstootgevende, beledigende of ongewenste opmerkingen, of andere aanstootgevende uitingen over achtergrond, gezinssituatie, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, moedertaal, leeftijd, bekwaamheid, ras of etniciteit, herkomstland, sociaaleconomische status, religie, of enig andere dimensie van diversiteit.
 • Een ander intimideren, stalken of achtervolgen.
 • Een ander fotograferen of opnemen op film of in geluid zonder diens toestemming.
 • Aanhoudende moedwillige verstoring van gesprekken of activiteiten in relatie tot het museum.
 • Ongepast fysiek of sociaal contact en/of ongepaste seksuele aandacht.
 • Ongepaste omgang met eigendommen van het museum; diefstal of moedwillig beschadigen.

Wat als de gedragscode niet wordt nageleefd?

 • Aanwezigen die verzocht worden om op te houden met ongewenst gedrag, moeten daar direct gehoor aan geven.
 • Neem onmiddellijk contact op met een medewerker als je ongewenst gedrag waarneemt, wanneer je wordt lastiggevallen, merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen of zorgen hebt over ongewenst gedrag.
 • Als iemand zich schuldig maakt aan intimiderend of anderszins ontoelaatbaar gedrag, kunnen de medewerkers alle maatregelen nemen die zij nodig achten, waaronder het waarschuwen van de overtreder of het zonder terugbetaling van de entreekosten (laten) verwijderen van een bezoeker uit het museum.
 • Medewerkers van het museum kunnen bij incidenten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Mores of de vertrouwenscontactpersoon van het museum: Eva Hoogkamer. Zij is bereikbaar via hoogkamer@verzetsmuseum.org

Deze gedragscode is in ontwikkeling en kan in de toekomst worden aangepast.