Ga naar de hoofdcontent

Laatste fase van verzet

Illegale verbindingen

In de laatste oorlogswinter groeit het verzet tegen de verdrukking in. De Spoorwegstaking maakt vervoer per trein onmogelijk. Er worden daarom fietskoeriersdiensten opgezet. Ook de telefoon gaat een belangrijke rol spelen bij de illegale contacten. Technici van de PTT leggen verbindingen aan buiten het normale telefoonnetwerk om.

Financiering verzet

Voor het verzet en voor de tienduizenden onderduikers is veel geld nodig. In 1943 had de jonge bankier Walraven van Hall het Nationaal Steunfonds (NSF) opgezet. In 1944 krijgt hij een garantie van de regering in Londen om grote leningen af te sluiten bij banken en bedrijven. Met behulp van belastinginspecteurs krijgt hij de beschikking over belastinggeld.

Het NSF zal in totaal 47 miljoen gulden uitkeren aan het verzet. De illegale pers zorgt daarnaast voor eigen inkomsten door de clandestiene verkoop van boekjes, prentbriefkaarten en kalenders ‘ten bate van het verzet’. De productie geschiedt door onderduikers. Zie ook het dossier Walraven van Hall.

Binnenlandse strijdkrachten

In september 1944 worden de drie grote gewapende verzetsgroepen (LKP, OD en RVV) gebundeld tot een ondergronds leger: de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Prins Bernhard krijgt het opperbevel. Door wapendroppings kunnen de BS’ers goed worden uitgerust voor de verwachte bevrijdingsgevechten. Tot het zover is, saboteren zij het Duitse troepenvervoer.

 

Meer artikelen uit dit dossier

Er is veel meer te vertellen over dit onderwerp. Lees snel verder op onderstaande pagina's.