Ga naar de hoofdcontent

Medewerkers

Directeur-bestuurder
Liesbeth van der Horst

Collectie en tentoonstellingen
Karlien Metz 
Femke Burger

Collectiebeheer
Filip Bloem

Marketing, communicatie en website
Jason Chong

Educatie, groepsbezoek en toegankelijkheid
Sandra ter Mijtelen
Eva Hoogkamer

Verzetsmuseum Junior op wielen
Vera van Noort / junioropwielen@verzetsmuseum.org

Coördinator balie en evenementen
Doetie Lootsma

Technische Dienst
Arno Groenendijk
(coördinator TD, ICT en gebouwbeheer)
Dennis Koek 

Financiële administratie
Anna Stam

Administratie en algemene ondersteuning
Marjan Dejevij
Frank de Ruijter
Rasa Kingma

Vrijwilliger via Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Lilly Pohl