Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar zoeken

Reactie Verzetsmuseum op Palestijnse vlag tijdens Museumnacht

Met het thema (on)gezien heeft het Verzetsmuseum tijdens de Museumnacht op 4 november 2023 een breed programma aangeboden waarin zien, kijken, fotografie, framing, gezien en niet gezien worden centraal stonden.

Een van de programmaonderdelen was een optreden van de band Afrogrooves in samenwerking met de organisatie Here to Support die opkomt voor de rechten van ongedocumenteerden in Nederland. Het optreden dat zij verzorgden werd begeleid door een audiovisuele presentatie waarin persoonlijke ervaringen van ongedocumenteerden en songteksten werden getoond. Het draaide voor het overgrote deel om de ervaringen van discriminatie en marginalisering van deze mensen in de Nederlandse maatschappij. Samen met een groep aanwezige ongedocumenteerden werd een protestlied gezongen voor hun vrijheid en rechten. 

In de presentatie werd ook de Palestijnse vlag geprojecteerd. Deze projectie bleef na het optreden ook tijdens de ombouw naar het volgende programmaonderdeel staan. Enkele bezoekers hebben ons op het vertoon van de vlag geattendeerd. Wij hebben hiervoor onze excuses aangeboden en de projectie direct afgebroken. Wij wilden op deze feestelijke avond bij niemand een gevoel van boosheid of onveiligheid veroorzaken.

Het Verzetsmuseum betreurt het dat door deze projectie van Afrogrooves en Here to Support het beeld is ontstaan dat het museum in het Israëlisch-Palestijns conflict de zijde van een van de strijdende partijen kiest. Dat beeld is onterecht. Omdat we Here to Support een podium wilden geven om aandacht te vestigen op hun zaak, hebben wij niet tevoren grenzen gesteld aan hun vrijheid van meningsuiting. Het museum staat achter de strijd voor de rechten van verdrukten in de Nederlandse samenleving, maar niet alles wat Afrogrooves en Here to Support uitdragen is ook de mening of visie van het Verzetsmuseum.

In een hevig geëscaleerd en uitermate gewelddadig conflict waarin inmiddels duizenden doden zijn te betreuren en waarbij de lijnen naar de Nederlandse samenleving en geschiedenis duidelijk voelbaar zijn, streeft het Verzetsmuseum naar dialoog en aandacht voor alle slachtoffers en de situatie van onschuldigen en verdrukten. Dit doen wij via onze tentoonstellingen, randprogrammering en educatieve programma’s. Wij roepen op tot gematigdheid in de discussie om zo ook een kans te behouden op deze dialoog.